En CV er ofte det første møtet en arbeidsgiver eller rådgiver får med en kandidat. Målet bør være at det skal være enkelt og raskt å se om du har relevant bakgrunn og er en person man bør snakke nærmere med.

Det finnes i dag mange gode maler man kan benytte seg av på nettet. En god mal vil ivareta at formatet gir et ryddig og oversiktlig inntrykk. Men i tillegg til en god mal, kan det være nyttig å tenke gjennom følgende:

  • Hva slags kompetanse og erfaring etterspørres til den aktuelle stillingen og kommer dette tydelig nok frem i min CV, for eksempel gjennom et kort sammendrag av nøkkelkvalifikasjoner? (tilpass gjerne CV’n til den rollen du søker)
  • Er det tydelig og enkelt beskrevet (punktvis) hva som har vært mitt ansvar, oppgaver og viktigste resultater i de ulike stillingene jeg har hatt? (stillingstittel alene gir i de fleste tilfeller for lite informasjon og roller med samme tittel kan ha svært ulikt innhold)
  • Er det åpenbart hvilke bransjer mine arbeidsgivere opererer i? I mange tilfeller lønner det seg med noen få setninger som beskriver virksomhetene nærmere (størrelse og bransje)

Andre tips og ting å tenke på ved CV-skriving

  • Unngå for mye illustrasjoner/farger/bilder/kreativt oppsett med mange kolonner – dette kan fort føre til at det blir vanskeligere å finne frem til den relevante informasjonen (selvfølgelig avhengig av type rolle/virksomhet man søker)
  • Les korrektur! Altfor mange har skrivefeil i sin CV
  • Unngå floskler og hold beskrivelsen av personlige egenskaper på et saklig nivå. Usannheter blir fort avslørt
  • Alt du har gjort i livet trenger ikke å være med i en CV, ta kun med relevante forhold
  • Arbeidserfaring og utdanning bør fremkomme i omvendt kronologi (nyeste først)
  • Ha gjerne med bilde av deg selv, men tenk gjennom hva slags inntrykk bildet kan gi/hold det gjerne nøytralt

Om du ønsker du konkrete innspill på egen CV, så gir vi gjerne det. Kontakt i så fall en av konsulentene i Orion Search.