Share

Å FORSTÅ OG Å BYGGE

I Orion brenner vi for å utvikle og oppfylle potensial og ambisjoner. Det gjelder både hos enkeltmenneskene vi møter og virksomhetene vi jobber for.

Når noe går galt, når vi ikke lykkes med planene våre og ikke passerer den målstreken vi har siktet mot, handler det sjelden om strategiene i seg selv. Det dreier seg om evnen til å sette dem ut i livet, evnen til å gjennomføre. Årsakene kan være mange. Vår erfaring er at noen opptrer oftere enn andre.

Mangelfull innsikt. Spørsmålene blir: Hvor står vi egentlig, hvor er utfordringene på kort og lang sikt, hva er faktisk potensial, hva kreves av vår organisasjon i tiden som kommer?

Manglende evne til å prioritere. Det som er viktigst og har størst effekt, får kanskje ikke det sterkeste fokuset. Kunsten å identifisere det viktigste, og velge bort noe annet, kan være krevende. Likeså å sikre den nødvendige disiplinen og viljen til å holde blikket fast over tid.

Manglende ferdigheter og kompetanse. Noen har vansker med å mobilisere og utvikle de nødvendige ferdighetene i organisasjonen. Mange opplever det utfordrende å trekke til seg og ansette de rette menneskene, eller finne kritisk kompetanse for en avgrenset periode. Og når en rekruttering så er gjort, finnes det ikke en god nok plan for hvordan han eller hun skal tas imot.

Gjennom Orion Search, Orion Perform og Cand.no bidrar vi til å oppfylle ambisjoner for både enkeltmennesker og virksomheter. Vi har en stor ambisjon selv også: Understanding people. Building business.

STANDARDEN VI SETTER FOR OSS SELV
Det skal være lett å samarbeide med Orion, men vi tar ikke lett på vårt ansvar.

Derfor har vi også satt noen standarder for oss selv. Vi beskriver dem blant annet med hjelp av fire begreper, integritet, energi, åpenhet og verdiskaping.

Vi gjør oss fortjent til tillit ved å opptre med integritet,  faglig så vel som mellommenneskelig. Vi er tro mot våre faglige overbevisninger og gir råd basert på innsikt. Vi følger opp det vi sier med handling.

Vi opptrer med positivitet, utholdenhet og engasjement i møtene med oppdragsgivere og kandidater. Vi gir ikke opp og tar ikke enkleste vei til målet.

Vi søker kontinuerlig å utvikle oss og jobber også alltid for å finne de beste løsningene for å utvikle virksomheter og mennesker vi jobber med. Vi er åpne for innspill og nye ideer, vi er ærlige i våre tilbakemeldinger, vi vil de skal medvirke til læring.

Vårt løfte er å bidra til kundens utvikling og lønnsomhet. Vi tar våre oppdragsgiveres agenda på alvor og skaper merverdi gjennom å tilføre innsikt, energi og åpenhet i møte med kunder og kandidater.

Nå koker det i jobbmarkedet. Hvilke muligheter og utfordringer skaper det?

Nå koker det i jobbmarkedet. Hvilke muligheter og utfordringer skaper det?
Den positive utviklingen i smittesituasjonen, og prognoser som tilsier at de fleste vil ha fått tilbud om vaksine i august/september har tydelig gjort noe med troen på fremtiden for norske bedrifter. I mai kunne Finn.no melde om all-time high på utlysninger av nye stillinger. Kurven peker fortsatt oppover, men utfordringen er at antallet søkere på disse stillingene faktisk er noe synkende. Dette skaper naturlig nok en ubalanse mellom aktuelle kandidater og antall stillinger, og kampen om de beste er stor.

les mer

Vurderer du et jobbskifte? Da kommer det store lønnsspørsmålet

Når man skal bytte jobb kommer man før eller senere innom spørsmålet om lønn. Lønn er gjerne noe man tar opp tidlig i prosessen. Dette for å sikre at man ikke kaster bort tiden til hverandre dersom avstanden mellom hva en kandidat ønsker- eller har som krav til lønn, og hva som er mulig for en arbeidsgiver å tilby er for stor. Ved et stort gap mellom ønsker og faktisk lønnsnivå, er det veldig kjedelig om det oppdages etter flere runder i en lengre rekrutteringsprosess.

les mer

Hvorfor og hvordan opprettholde rekruttering i en usikker tid?

I en usikker situasjon tenker mange virksomheter at oppgaver og prosjekter som ikke er strengt nødvendige her og nå bør settes på vent. Jeg vil allikevel tillate meg å komme med noen innspill til arbeidsgivere som står midt i en påstartet rekrutteringsprosess eller som vurderer å rekruttere.

les mer

Kunsten å finne rett person

Jobbanalyse er en prosess som innebærer innsamling og analyse av informasjon om stillinger, og er betraktet som selve grunnsteinen i rekrutteringsprosesser. Til tross for at vi er vel viten om viktigheten av å gjennomføre jobbanalyser i forbindelse med rekrutteringsprosesser, har det hatt en tendens til å bli nedprioritert av både teoretikere og praktikere.

les mer

Ny leder? En risiko for både leder selv og virksomheten

Et ikke uvanlig spørsmål å stille ledere i en rekrutteringsprosess er hvordan vil du bruke de første 100 dagene i jobben? Vissheten om at de første 100 dagene er av stor betydning for lederens suksess ligger til grunn for at spørsmålet stilles.

les mer

Hva er egentlig karrieresuksess og hvordan påvirker det de ansatte?

Karriere og karrieresuksess er velkjente begreper for de fleste. Bedrifter er ofte opptatt av å tilrettelegge for at de ansatte kan utvikle sine karrierer internt, såkalt intern mobilitet, da det bidrar til å beholde dyktige medarbeidere som igjen bidrar til selskapets suksess. Ansatte som opplever at selskapet de arbeider for bryr seg om dem, presterer bedre. Å støtte ansattes utvikling anses derfor som en lønnsom investering.

les mer

Kandidaters opplevelse av jobbintervjuet

I dagens arbeidsliv, hvor endring og omstilling har blitt stadig mer sentrale begreper, har også kampen om de beste hodene økt. Dette har ført til at det stilles stadig høyere krav til bedrifters rekrutteringsprosesser kombinert med det å bygge et sterkt employer brand for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse.

les mer

Endring og omstilling – en normaltilstand

De senere årene har begreper som «endring og omstilling» fått stadig mer spalteplass, og mange bedriftsledere og eiere har erfaring med å måtte gjennomføre strategiske endringer i sin egen organisasjon.

les mer

Derfor mislykkes så mange endringsinitiativer

At norske bedrifter kontinuerlig bruker mye tid og energi på endringsprosesser er kjent. Hvorfor lykkes noen ledere alltid bedre enn andre? Aslak Johansen i Orion Perform har sett på noen av årsakene.

les mer

Tips til kandidaten

En CV er ofte det første møtet en arbeidsgiver eller rådgiver får med en kandidat. Målet bør være at det skal være enkelt og raskt å se om du har relevant bakgrunn og er en person man bør snakke nærmere med. Det finnes i dag mange gode maler man kan benytte seg av på...

les mer

Så enkelt får du en bedre CV

Har du sendt søknad og CV på mange jobber uten å bli kalt inn til intervju? Det er ikke nødvendigvis kvalifikasjonene dine det er noe galt med – selv om det også kan være tilfellet. En rotete CV kan være nok til at du havner i feil bunke. Med noen små, enkle grep er...

les mer

Hva er en caseoppgave?

Hvis du har kommet langt i jobbsøkerprosessen er det kanskje en ting du gruer deg til mer enn noe annet – caseoppgaven. – Et case er gjerne en oppgave med en problemstilling som er relevant i forhold til den jobben du har søkt på, sier Rådgiver Silje Sandberg i...

les mer

Hvor god er du til å håndtere endring?

Vi mennesker er generelt tilpasningsdyktige og kan takle både sorger og tragedier. «Tiden leger alle sår» for de fleste av oss, og vi kommer videre tross tøffe tak og motgang. Men hvordan reagerer du når det skjer store endringer i bransjen eller bedriften du jobber...

les mer

Dette bør du ikke gjøre på jobbintervjuet

Søknaden gikk igjennom nåløyet og det er tid for jobbintervju. Smilet er på plass når du møter presis, oppnår øyekontakt og gir et fast håndtrykk. Du har kontroll, men hvor godt forberedt er du egentlig? Her er noen råd for hva du ikke bør gjøre på jobbintervjuet. –...

les mer

Kan man bruke en CFO til å skape entusiasme?

I dag jobber CFOer bredere i selskapene enn de gjorde tidligere. Det stilles stadig nye krav, og den tradisjonelle fagøkonomen har ofte blitt erstattet av den mer forretningsorienterte kommunikatoren. I tillegg til å kunne økonomi må dagens CFOer kunne kommunisere...

les mer

Hvordan forbereder du deg til et jobbintervju?

Har du vært i situasjonen hvor du har skullet forberede deg til jobbintervju? Da har du sikkert funnet mange råd – noen gode og noen dårlige. Her får du et supert tips du mest sannsynlig ikke har lest noen andre steder.

les mer

Onboarding – fra kontraktsignering til jobbstart

Å starte i ny jobb kan være krevende og mange bedrifter har ikke tatt innover seg viktigheten av å legge en god plan for hvordan nyansatte tas imot og introduseres til virksomheten og rollen. Dårlig oppfølging kan føre til en dårlig start på arbeidsforholdet. Målet...

les mer

Kan bildet på CV-en din gjøre at du ikke får drømmejobben?

Det burde være innlysende: Har du et bilde av deg selv på CV-en i fri utfoldelse blant paraplydrinker eller med en litt for dyp utringning, kan det i verste fall koste deg drømmejobben. Likevel syndes det ganske ofte.   – Siden det bare er et bilde antar mange at det...

les mer

Dette kjennetegner de beste endringslederne

Ny teknologi og banebrytende digitale løsninger har ført til raske og hyppige endringer i næringslivet. Hva kjennetegner de lederne som fungerer godt i bransjer og selskaper som gjennomgår store endringer? Orion Search har snakket med et stort antall ledere som har...

les mer

Kontakt oss!

3 + 9 =