Share

Å forstå og å bygge

I Orion brenner vi for å utvikle og oppfylle potensial og ambisjoner. Det gjelder både hos enkeltmenneskene vi møter og virksomhetene vi jobber for.

Når noe går galt, når vi ikke lykkes med planene våre og ikke passerer den målstreken vi har siktet mot, handler det sjelden om strategiene i seg selv. Det dreier seg om evnen til å sette dem ut i livet, evnen til å gjennomføre. Årsakene kan være mange. Vår erfaring er at noen opptrer oftere enn andre.

Mangelfull innsikt. Spørsmålene blir: Hvor står vi egentlig, hvor er utfordringene på kort og lang sikt, hva er faktisk potensial, hva kreves av vår organisasjon i tiden som kommer?

Manglende evne til å prioritere. Det som er viktigst og har størst effekt, får kanskje ikke det sterkeste fokuset. Kunsten å identifisere det viktigste, og velge bort noe annet, kan være krevende. Likeså å sikre den nødvendige disiplinen og viljen til å holde blikket fast over tid.

Manglende ferdigheter og kompetanse. Noen har vansker med å mobilisere og utvikle de nødvendige ferdighetene i organisasjonen. Mange opplever det utfordrende å trekke til seg og ansette de rette menneskene, eller finne kritisk kompetanse for en avgrenset periode. Og når en rekruttering så er gjort, finnes det ikke en god nok plan for hvordan han eller hun skal tas imot.

Gjennom Orion Search, Orion Perform og Cand.no bidrar vi til å oppfylle ambisjoner for både enkeltmennesker og virksomheter. Vi har en stor ambisjon selv også: Understanding people. Building business.

Derfor mislykkes så mange endringsinitiativer

At norske bedrifter kontinuerlig bruker mye tid og energi på endringsprosesser er kjent. Hvorfor lykkes noen ledere alltid bedre enn andre? Aslak Johansen i Orion Perform har sett på noen av årsakene.

les mer

Hvordan forbereder du deg til et jobbintervju?

Har du vært i situasjonen hvor du har skullet forberede deg til jobbintervju? Da har du sikkert funnet mange råd – noen gode og noen dårlige. Her får du et supert tips du mest sannsynlig ikke har lest noen andre steder.

les mer
STANDARDEN VI SETTER FOR OSS SELV

Det skal være lett å samarbeide med Orion, men vi tar ikke lett på vårt ansvar.

Derfor har vi også satt noen standarder for oss selv. Vi beskriver dem blant annet med hjelp av fire begreper, integritet, energi, åpenhet og verdiskaping.

Vi gjør oss fortjent til tillit ved å opptre med integritet,  faglig så vel som mellommenneskelig. Vi er tro mot våre faglige overbevisninger og gir råd basert på innsikt. Vi følger opp det vi sier med handling.

Vi opptrer med positivitet, utholdenhet og engasjement i møtene med oppdragsgivere og kandidater. Vi gir ikke opp og tar ikke enkleste vei til målet.

Vi søker kontinuerlig å utvikle oss og jobber også alltid for å finne de beste løsningene for å utvikle virksomheter og mennesker vi jobber med. Vi er åpne for innspill og nye ideer, vi er ærlige i våre tilbakemeldinger, vi vil de skal medvirke til læring.

Vårt løfte er å bidra til kundens utvikling og lønnsomhet. Vi tar våre oppdragsgiveres agenda på alvor og skaper merverdi gjennom å tilføre innsikt, energi og åpenhet i møte med kunder og kandidater.

«Det skal være lett å samarbeide med Orion, men vi tar ikke lett på vårt ansvar»