Search

Understanding people.
Building business.

Det handler om å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen. Å kjenne våre oppdragsgiveres behov, kultur og strategiske retning. Og å finne, tiltrekke og rekruttere akkurat de menneskene som bidrar til å bygge virksomheten videre. Det er vårt oppdrag. Innsikt og forståelse, det er kjernen i vår kompetanse.

Digital

Eksempler på løste oppdrag

Teknologisk utvikling og digitalisering påvirker alle bransjer og virksomheter, og med det har også kompetansebehovet endret seg. Orion Search jobber proaktivt for å forstå hvordan den digitale utviklingen påvirker våre kunder, og knytter kontakt med og kartlegger digitale ressurser kontinuerlig.

Understanding people. Building business.

Team:
Helge Frisch
Jannicke Martinsen
Tore Svalastog
Emilie Holthe

FMCG/Retail

Eksempler på løste oppdrag

Orion Search har løst et stort antall rekrutteringsoppdrag innen FMCG/RETAIL for en rekke ledende aktører innen ulike bransjer. Vi knytter kontinuerlig kontakt med og kartlegger kandidater som skal bidra til våre kunders strategiske gjennomføring.

Understanding people. Building business.

Team:
Jannicke Martinsen
Trond Rønningen
Helge Frisch
Tore Svalastog
Emilie Holthe

Life Science

Eksempler på løste oppdrag

Orion Search har spesialister innenfor LIFE SCIENCE med bred erfaring fra rekruttering av spesialist- og lederstillinger gjennom mange år. Teamet har god forståelse for kompetansebehovet og et solid nettverk i kandidatmarkedet.

Understanding people. Building business.

Team:
Geir Olderbakk
Jannicke Martinsen
Pål-Jørgen Nilsen

Executive

Eksempler på løste oppdrag

Kravene til kompetanse og erfaring hos en toppleder vil variere i forhold til de utfordringer selskapet står ovenfor. Det handler om å forstå virksomheten, utfordringene, mål og strategier. Våre rådgivere innen rekrutteringer på EXECUTIVE-nivå har selv tung ledererfaring i tillegg til lang erfaring fra rekruttering til tyngre lederstillinger.

Team:
Trond Rønningen
Kristian Knudsen
Svein Sørensen
Helge Frisch

Finans

Eksempler på løste oppdrag

Orions FINANS-team har gjennom mange års erfaring opparbeidet seg solid innsikt i ulike roller og kompetansebehov innenfor økonomi/finans, samt hvordan ulike roller utvikler seg. Vi knytter kontakt med og kartlegger relevante ressurser kontinuerlig.

Understanding people. Building business.

Team:
Svein Sørensen
Kristian Knudsen
Silje Sandberg
Thea Faye-Lund

Onboarding

Hvordan man tar imot og introduserer nyansatte til virksomheten og rollen, er av stor betydning for rekrutteringens suksess. Orion Search bistår med å lage introduksjonsplaner som ivaretar alle aspekter ved en nyansettelse. Det handler om at den nyansatte får bekreftet at han eller hun har valgt rett og raskest mulig blir en bidragsytende ansatt. Vårt fokus på å være åpne med kandidaten om hva vi ser som utviklingsområder, gir et godt grunnlag for en introduksjon som er tilpasset og forankret med den nyansatte.

Teamutvikling

Hvor effektivt man jobber sammen som gruppe og team er avgjørende for evnen til å nå de målene som er satt. Bevisstgjøring av roller og personlighet kan ha stor betydning for hvordan en gruppe fungerer. Orion Search bistår virksomheter med kartlegging og utvikling av grupper og team som bidrar til bedre samarbeid, problemløsning og økt gjennomføringskraft. Vår erfaring er at de teamene som evner å dra nytte av de ulikhetene som eksisterer, er de som leverer best resultater.

Kartlegging

I lys av den strategiske agendaen er det viktig å ha innsikt i både kompetansebehov og kompetansenivå i organisasjonen. Orion bistår virksomheter med å kartlegge kompetanse som grunnlag for blant annet utviklingsplaner, intern rekruttering og etterfølgerplaner.

I noen tilfeller har virksomheter behov for ekstern bistand til kvalitetssikring i sluttfasen av en rekrutteringsprosess. Orion vil da bidra med en sluttvurdering, som bidrar til nødvendig innsikt når beslutningen skal fattes, av kandidatene det står mellom – det være seg interne og/eller eksterne kandidater.

Løfte til kunden

Du skal oppleve Orion Search som en verdifull og kompetent partner i alle ledd av rekrutteringsprosessen. Og at vi jobber målrettet og med engasjement for din virksomhet og oppgaven vi står overfor. Du skal føle deg trygg på at de rådene og anbefalingene som gis, er basert på innsikt og faglig integritet. Som ambassadør for din virksomhet i kandidatmarkedet skal du oppleve at vi er tilliten verdig. Gjennom proaktiv kartlegging og dialog med kandidater innenfor våre spesialiseringsområder, lover vi å ha god oversikt over kandidatmarkedet.

Kontakt oss

Løfte til kandidaten

I møte med Orion Search skal du oppleve at vi har et genuint ønske om å forstå din kompetanse og ambisjoner, og gjennom det knytte deg til de rette virksomhetene som bygger din karriere videre. Vi tar deg som person på alvor, våre kunders agenda på alvor og vårt ansvar og fag på alvor. Vi tenker langsiktig og proaktivt og prioriterer dialog med deg uavhengig av konkrete oppdrag. Vi er ekte og åpne i vår kommunikasjon, og du skal få konkrete tilbakemeldinger om våre vurderinger og forståelse av deg. Vårt mål er at man skal oppleve læring i møte med Orion.

Ledige stillinger

Search

Understanding people.
Building business.

Det handler om å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen. Å kjenne våre oppdragsgiveres behov, kultur og strategiske retning. Og å finne, tiltrekke og rekruttere akkurat de menneskene som bidrar til å bygge virksomheten videre. Det er vårt oppdrag. Innsikt og forståelse, det er kjernen i vår kompetanse.

Digital

Teknologisk utvikling og digitalisering påvirker alle bransjer og virksomheter, og med det har også kompetansebehovet endret seg. Orion Search jobber proaktivt for å forstå hvordan den digitale utviklingen påvirker våre kunder, og knytter kontakt med og kartlegger digitale ressurser kontinuerlig.

Understanding people. Building business.

Team:
Helge Frisch
Jannicke Martinsen
Tore Svalastog
Celin Voldsæter
Pontus Ueland

Eksempler på løste oppdrag

Life Science

Orion Search har spesialister innenfor LIFE SCIENCE med bred erfaring fra rekruttering av spesialist- og lederstillinger gjennom mange år. Teamet har god forståelse for kompetansebehovet og et solid nettverk i kandidatmarkedet.

Understanding people. Building business.

Team:
Geir Olderbakk
Jannicke Martinsen
Silje Sandberg

Eksempler på løste oppdrag

Finans

Orions FINANS-team har gjennom mange års erfaring opparbeidet seg solid innsikt i ulike roller og kompetansebehov innenfor økonomi/finans, samt hvordan ulike roller utvikler seg. Vi knytter kontakt med og kartlegger relevante ressurser kontinuerlig.

Understanding people. Building business.

Team:
Svein Sørensen
Kristian Knudsen
Silje Sandberg

Eksempler på løste oppdrag

FMCG/Retail

Orion Search har løst et stort antall rekrutteringsoppdrag innen FMCG/RETAIL for en rekke ledende aktører innen ulike bransjer. Vi knytter kontinuerlig kontakt med og kartlegger kandidater som skal bidra til våre kunders strategiske gjennomføring.

Understanding people. Building business.

Team:
Jannicke Martinsen
Trond Rønningen
Helge Frisch
Tore Svalastog
Celin Voldsæter

Eksempler på løste oppdrag

Executive

Kravene til kompetanse og erfaring hos en toppleder vil variere i forhold til de utfordringer selskapet står ovenfor. Det handler om å forstå virksomheten, utfordringene, mål og strategier. Våre rådgivere innen rekrutteringer på EXECUTIVE-nivå har selv tung ledererfaring i tillegg til lang erfaring fra rekruttering til tyngre lederstillinger.

Team:
Trond Rønningen
Kristian Knudsen
Svein Sørensen
Helge Frisch

Eksempler på løste oppdrag

Onboarding

Hvordan man tar imot og introduserer nyansatte til virksomheten og rollen, er av stor betydning for rekrutteringens suksess. Orion Search bistår med å lage introduksjonsplaner som ivaretar alle aspekter ved en nyansettelse. Det handler om at den nyansatte får bekreftet at han eller hun har valgt rett og raskest mulig blir en bidragsytende ansatt. Vårt fokus på å være åpne med kandidaten om hva vi ser som utviklingsområder, gir et godt grunnlag for en introduksjon som er tilpasset og forankret med den nyansatte.

Teamutvikling

Hvor effektivt man jobber sammen som gruppe og team er avgjørende for evnen til å nå de målene som er satt. Bevisstgjøring av roller og personlighet kan ha stor betydning for hvordan en gruppe fungerer. Orion Search bistår virksomheter med kartlegging og utvikling av grupper og team som bidrar til bedre samarbeid, problemløsning og økt gjennomføringskraft. Vår erfaring er at de teamene som evner å dra nytte av de ulikhetene som eksisterer, er de som leverer best resultater.

Sluttvurdering / kompetansekartlegging

I lys av den strategiske agendaen er det viktig å ha innsikt i både kompetansebehov og kompetansenivå i organisasjonen. Orion bistår virksomheter med å kartlegge kompetanse som grunnlag for blant annet utviklingsplaner, intern rekruttering og etterfølgerplaner.

I noen tilfeller har virksomheter behov for ekstern bistand til kvalitetssikring i sluttfasen av en rekrutteringsprosess. Orion vil da bidra med en sluttvurdering, som bidrar til nødvendig innsikt når beslutningen skal fattes, av kandidatene det står mellom – det være seg interne og/eller eksterne kandidater.

Løfte til kunden

Du skal oppleve Orion Search som en verdifull og kompetent partner i alle ledd av rekrutteringsprosessen. Og at vi jobber målrettet og med engasjement for din virksomhet og oppgaven vi står overfor. Du skal føle deg trygg på at de rådene og anbefalingene som gis, er basert på innsikt og faglig integritet. Som ambassadør for din virksomhet i kandidatmarkedet skal du oppleve at vi er tilliten verdig. Gjennom proaktiv kartlegging og dialog med kandidater innenfor våre spesialiseringsområder, lover vi å ha god oversikt over kandidatmarkedet.

Kontakt oss

Løfte til kandidaten

I møte med Orion Search skal du oppleve at vi har et genuint ønske om å forstå din kompetanse og ambisjoner, og gjennom det knytte deg til de rette virksomhetene som bygger din karriere videre. Vi tar deg som person på alvor, våre kunders agenda på alvor og vårt ansvar og fag på alvor. Vi tenker langsiktig og proaktivt og prioriterer dialog med deg uavhengig av konkrete oppdrag. Vi er ekte og åpne i vår kommunikasjon, og du skal få konkrete tilbakemeldinger om våre vurderinger og forståelse av deg. Vårt mål er at man skal oppleve læring i møte med Orion.

Ledige stillinger