De fleste som har søkt jobb har opplevd å bli bedt om å oppgi referanser. Men hvem bør det være og hvem kan det være?

Mange som søker jobb har allerede forberedt noen referanser. Referanser som man er trygg på at vil omtale en positivt. Hvis du er i en rekrutteringsprosess gjennom oss, så ber vi gjerne om flere- og andre referanser. Vi har et veldig bevisst forhold til hvem vi ønsker å snakke med, og det er ikke nødvendigvis de du oppgir, forteller Partner i Orion Search, Kristian Knudsen.

Hvem vi ønsker å snakke med avhenger selvsagt av rollen du har søkt på og de rollene du har hatt tidligere. Vi er gjerne ute etter å snakke med noen som kan uttale seg om deg i situasjoner av relevans for den rollen du søker.

– Ønsker vi å snakke med flere/andre enn de du har oppgitt, skal du godkjenne det før vi ringer. Av respekt for konfidensialitet og ryddighet i prosessen vil vi aldri ringe til referanser som ikke er avklart med deg i forkant. Men det kan godt tenkes at vi ønsker å snakke med noen som du selv ikke vil å oppgi. Da ønsker vi en dialog med deg om årsaken til det.

Det handler om å stille de rette spørsmålene til de relevante referansene

Noen referanser kan oppleves som lite reflekterte, nyanserte og oppriktige. Det har også skjedd mer enn én gang at referansen kan ha en konflikt med kandidaten, og at det som kommer frem rett og slett ikke er riktig. Når man snakker med referanser er det derfor viktig å huske på at en referanse ikke eier fasiten. En referanseperson kan kun gi en beskrivelse av egne oppfatninger og erfaringer. Derfor er det viktig å snakke med både et tilstrekkelig antall referanser og de relevante referansene i hvert enkelt tilfelle for å gjøre en skikkelig referansesjekk.

Kan en referansesjekk føre til at jeg ikke får jobben?

Jeg har selv vært referanseperson ved flere anledninger gjennom årene og jeg blir stadig forundret over hvor lite det faktisk spørres om. Det kan synes som at når man har kommet så langt i prosessen som til referansene, så er man mest ute etter å få bekreftet at man har innstilt rette person og bli ferdig med saken. Da mister man muligheten for å få frem kritisk informasjon. Informasjon som vil være viktig i forbindelse med å tilrettelegge best mulig på den nye arbeidsplassen, eller informasjon som gjør at vedkommende ikke bør få jobben. Sett med kandidatens øyne er det siste selvsagt dumt, men i de fleste tilfeller vil da jobben heller ikke være den rette for kandidaten.

Hvordan sikre oss en skikkelig referanse?

– Dette er et stort dilemma: Hvem snakker jeg med? Vi snakker jo oftest med noen vi ikke kjenner. Skjebnen til den vi kanskje ansetter legges over på en person som vi ikke vet så mye om. Dette opplever vi at referansene også ofte kjenner på. Mange vegrer seg for å si noe som kan sette jobbmuligheten i fare. Men en trenet rekrutterer vil fort gjennomskue om referansen holder igjen informasjon. Og man kan ende opp med å bli mer usikker på en kandidat om referansen oppleves å gi en forskjønnet og lite troverdig beskrivelse.

Det gjelder å avdekke hvilket forhold kandidaten har til referansepersonen og å stille de relevante spørsmålene på den rette måten. En klassisk feil er å stille lukkede spørsmål fremfor åpne og utdypende spørsmål til det som blir sagt. Vi erfarer i mange tilfeller at det først er når vi deler de kritiske områdene vi har avdekket med referansen, at referansen også tillater seg å være kritisk.

Å få tilstrekkelig tid med referansene er også viktig. Mange takker ja til å være referanse, men tror dette innebærer en prat på noen få minutter. Vi vil derfor alltid avtale tidspunkt med referansen på forhånd for å sikre oss at vedkommende har satt av tilstrekkelig tid til en grundig samtale.

Hvem kan være referanser?

Har du jobbet i 15 år og hatt fem arbeidsgivere har du mange muligheter til referanser. Men hva hvis du er nyutdannet, eller er i din første jobb og ikke vil at din nåværende arbeidsgiver skal vite at du er i en jobbsøkerprosess?

– Tenk kreativt! Det kan være at noen på ditt nåværende arbeidssted har sluttet, eller at du har kolleger, kunder eller andre samarbeidspartnere du kan stole på. Er du fersk fra skolebenken kan en veileder eller en du har skrevet oppgave med også være referanse.

Målet med en referansesjekk er tross alt å finne mest mulig ut av hvem du faktisk er og hvordan andre oppfatter deg som person – både profesjonelt og privat. Bruk derfor tid, og tenk godt igjennom hvem du vil bruke som referanser. Ikke vær redd for å oppgi en referanse som kan være kritisk til deg. Det kan øke troverdigheten, både til de andre referansene og til deg.

– Husk at det handler gjerne ikke om antall referanser du har, men at vi føler at vi har fått snakket med de relevante referansene i forhold til bakgrunnen din og den stillingen du er kandidat til.