Perform

Strategisk gjennomføring er målet

Det handler om å skape resultater av strategier sammen med våre kunder. Om å ha innsikt i mål, strukturer og den adferden som skal utvikle virksomhetene videre. Og å kunne gjennomføre slik at det gir ønsket effekt. Det er dette vi kan og det er dette vi gjør. Å forstå og å bygge er kjernen i vår kompetanse.

Strategisk gjennomføring

Å gjennomføre strategiske initiativ i en organisasjon er en disiplin vi opplever mange ledere ser på som både kritisk og krevende. De fleste har selv erfart å ikke lykkes med endringer i egen organisasjon. Vår ambisjon i samarbeidet med kundene, er å bygge en organisasjon som er god på endring. Det betyr at de strategiske initiativene oppleves som en integrert del av organisasjonens «slik gjør vi det hos oss», og ikke som enda et prosjekt på siden av det vi driver med.

Det er sjelden virksomheter ikke når sine mål fordi de mangler strategiske initiativ. Vi ser heller det motsatte. Det finnes alltid flere gode ideer og initiativ enn en organisasjon klarer å gjennomføre. Strategisk innsikt dreier seg om å velge de beste initiativene og samtidig å velge vekk dem som bare er gode. Det høres enkelt ut, men er en utfordrende øvelse. Derfor møter vi ofte frustrasjon både ute i virksomheter og i deres sentrale ledelse.

Rolleklarhet er avgjørende. Klarhet i roller handler om atferd. Hvilke innstillinger og holdninger trenger vi? Hva er den enkelte ansvarlig for. Hvordan skal vi bruke tiden vår. Hva skal vi gjøre og hvordan skal vi gjøre det. Hvordan jobber vi sammen. Roller må ofte tydeliggjøres flere ganger gjennom en prosess, både fordi organisasjonen sklir vekk fra rollene og fordi rollene stadig endres.

Så må vi skape en god infrastruktur. Det er ofte en forutsetning for å kunne gjennomføre de strategiske initiativene gang etter gang. Infrastrukturer er systemer og prosesser som motiverer og fastholder organisasjonen i å gjøre de riktige tiltakene, slik at målet nås. Infrastruktur danner stabilitet og forutsigbarhet i hvordan vi jobber. Men ofte ser vi at infrastrukturen ikke er verdiopplevd og benyttet av organisasjonen. Eller at mange enkeltelementer er på plass i strategien, men systemene og strukturene er ikke nødvendigvis tilpasset hverandre.

Hele organisasjonen må forstå hvorfor vi skal gjennomføre et strategisk initiativ. Ledelsen forsøker ofte å mobilisere sine medarbeidere ut fra eget eller aksjonærenes perspektiv. Men alle må se meningen med det vi skal gjøre. Resten av organisasjonen må få sjansen til å mobilisere ut fra det perspektivet de kjenner seg igjen i og som de selv opplever er viktig.

Det er forskjell på å planlegge og lage en strategi, og å gjennomføre den. Mange feiler når det kommer til disiplinen, dette med å stå i det til det virker. Det strategiske initiativet dør ofte en sakte død. Og så snakker ingen lenger om det. Men gjennom god infrastruktur, og kontinuerlig motivasjon og fastholdelse opp mot rollen og tiltakene som skal gjøres, vil organisasjonen øke sjansen for å lykkes.

Markedet er i stadig og rask endring, og vi ser at organisasjoner ofte mangler ferdigheter til å utføre. Det kan være de vet hva som skal gjøres, men de er uten de praktiske evnene som trengs. Ferdighetene til å stå distansen og nå fram med de strategiske initiativene, kan trenes og utvikles. Og når vi lager gode og praktiske treningsløp der den enkelte medarbeider får nye og bedrede egenskaper, stiger sannsynligheten for at strategien realiseres.

Denne virkeliggjørelsen krever også mye og god ledelse. Og lederne trenger på sin side felles rammer og prinsipper for hvordan de skal utøve rollen sin. De må ha evner og mot til å styre organisasjonen til resultater. Å utvikle ledere som forstår og kan lede strategiske initiativ, bidrar til å bygge en robust og smidig organisasjon for fremtiden.

Det er også en del av vårt mål. Hver eneste gang.

Kontakt

Aslak Johansen
Managing Partner
+47 982 32 530
aslak.johansen@orion.no

Perform

Strategisk gjennomføring er målet

Det handler om å skape resultater av strategier sammen med våre kunder. Om å ha innsikt i mål, strukturer og den adferden som skal utvikle virksomhetene videre. Og å kunne gjennomføre slik at det gir ønsket effekt. Det er dette vi kan og det er dette vi gjør. Å forstå og å bygge er kjernen i vår kompetanse.

Strategisk gjennomføring

Å gjennomføre strategiske initiativ i en organisasjon er en disiplin vi opplever mange ledere ser på som både kritisk og krevende. De fleste har selv erfart å ikke lykkes med endringer i egen organisasjon. Vår ambisjon i samarbeidet med kundene, er å bygge en organisasjon som er god på endring. Det betyr at de strategiske initiativene oppleves som en integrert del av organisasjonens «slik gjør vi det hos oss», og ikke som enda et prosjekt på siden av det vi driver med.

Det er sjelden virksomheter ikke når sine mål fordi de mangler strategiske initiativ. Vi ser heller det motsatte. Det finnes alltid flere gode ideer og initiativ enn en organisasjon klarer å gjennomføre. Strategisk innsikt dreier seg om å velge de beste initiativene og samtidig å velge vekk dem som bare er gode. Det høres enkelt ut, men er en utfordrende øvelse. Derfor møter vi ofte frustrasjon både ute i virksomheter og i deres sentrale ledelse.

Rolleklarhet er avgjørende. Klarhet i roller handler om atferd. Hvilke innstillinger og holdninger trenger vi? Hva er den enkelte ansvarlig for. Hvordan skal vi bruke tiden vår. Hva skal vi gjøre og hvordan skal vi gjøre det. Hvordan jobber vi sammen. Roller må ofte tydeliggjøres flere ganger gjennom en prosess, både fordi organisasjonen sklir vekk fra rollene og fordi rollene stadig endres.

Så må vi skape en god infrastruktur. Det er ofte en forutsetning for å kunne gjennomføre de strategiske initiativene gang etter gang. Infrastrukturer er systemer og prosesser som motiverer og fastholder organisasjonen i å gjøre de riktige tiltakene, slik at målet nås. Infrastruktur danner stabilitet og forutsigbarhet i hvordan vi jobber. Men ofte ser vi at infrastrukturen ikke er verdiopplevd og benyttet av organisasjonen. Eller at mange enkeltelementer er på plass i strategien, men systemene og strukturene er ikke nødvendigvis tilpasset hverandre.

Hele organisasjonen må forstå hvorfor vi skal gjennomføre et strategisk initiativ. Ledelsen forsøker ofte å mobilisere sine medarbeidere ut fra eget eller aksjonærenes perspektiv. Men alle må se meningen med det vi skal gjøre. Resten av organisasjonen må få sjansen til å mobilisere ut fra det perspektivet de kjenner seg igjen i og som de selv opplever er viktig.

Det er forskjell på å planlegge og lage en strategi, og å gjennomføre den. Mange feiler når det kommer til disiplinen, dette med å stå i det til det virker. Det strategiske initiativet dør ofte en sakte død. Og så snakker ingen lenger om det. Men gjennom god infrastruktur, og kontinuerlig motivasjon og fastholdelse opp mot rollen og tiltakene som skal gjøres, vil organisasjonen øke sjansen for å lykkes.

Markedet er i stadig og rask endring, og vi ser at organisasjoner ofte mangler ferdigheter til å utføre. Det kan være de vet hva som skal gjøres, men de er uten de praktiske evnene som trengs. Ferdighetene til å stå distansen og nå fram med de strategiske initiativene, kan trenes og utvikles. Og når vi lager gode og praktiske treningsløp der den enkelte medarbeider får nye og bedrede egenskaper, stiger sannsynligheten for at strategien realiseres.

Denne virkeliggjørelsen krever også mye og god ledelse. Og lederne trenger på sin side felles rammer og prinsipper for hvordan de skal utøve rollen sin. De må ha evner og mot til å styre organisasjonen til resultater. Å utvikle ledere som forstår og kan lede strategiske initiativ, bidrar til å bygge en robust og smidig organisasjon for fremtiden.

Det er også en del av vårt mål. Hver eneste gang.

Kontakt

Aslak Johansen
Managing Partner
+47 928 32 530
aslak.johansen@orion.no