Vi mennesker er generelt tilpasningsdyktige og kan takle både sorger og tragedier. «Tiden leger alle sår» for de fleste av oss, og vi kommer videre tross tøffe tak og motgang. Men hvordan reagerer du når det skjer store endringer i bransjen eller bedriften du jobber i?

– Det er en kjent sak at mange av oss kan oppleve endringer som krevende. Endringer innebærer gjerne at man må gjøre ting på nye måter og ta i bruk nye ferdigheter. Endringer kan derfor skape usikkerhet, og vi vil heller fortsette med den tryggheten som vår nåværende rolle og adferd representerer, forteller Partner Helge Frisch i Orion Search.

Arbeidslivet endrer seg i takt med samfunnet, og mange spår at endringene vil komme enda raskere, oftere og mer brutalt i årene som kommer. Dette stiller økt krav til virksomheters og lederes endringskompetanse, men det øker også kravet og behovet for at den enkelte medarbeider takler og bidrar til endring.

– Vi ser at arbeidsgivere i økende grad vektlegger kandidatens evne til endring i en ansettelsesprosess, fortsetter Helge.

– Som rekrutterere er vi daglig i kontakt med kandidater til ulike roller. De fleste liker å fremstille seg som endringsvillige, men det viser seg ofte at denne evnen ikke stikker spesielt dypt. Hvor endringsvillig man er avhenger selvsagt av mange faktorer både ved den enkelte og ved virksomheten. Noen virksomheter klarer å dyrke en kultur for kontinuerlige endringer hvor endring og læring blir en naturlig del av arbeidshverdagen. Den enkeltes personlighet, trygghet på egne evner m.m er også av stor betydning for endringsvilligheten. Vi erfarer også at mye av motstanden kan knyttes til prestisje og lønn.

Hvor endringsvillig er du og hvordan takler du endringer? Bretter du opp ermene eller mister du motet før du har kommet i gang?

7 punkter å reflektere over i forhold til egen endringsvilje

1. Endringer og trusler i bransjen
I mange bransjer endres etablerte spilleregler som følge av ny teknologi og nye aktører. Personligheten din og erfaringene du har påvirker hvordan du reagerer. Noen opplever at kompetansen blir mindre viktig for selskapet og kan frykte for sin posisjon og stilling. Alternativet med å tviholde på fortiden er da mest sannsynlig ikke en god ide, for endringene vil måtte gjøres med eller uten deg på laget. Prøv derfor istedenfor å se mulighetene i endringene som skjer og utnytt dem til egen læring og utvikling.

2. Ta en annen rolle enn den du ble ansatt til
Dette vil skje de fleste gjennom et yrkesliv. Når endringene medfører andre oppgaver og ansvarsområder – ikke se på det som et nederlag, og ikke konkluder med at de nye oppgavene ikke er interessante nok for deg. I hvert fall ikke før du har prøvd. Se heller på endringene som en sjanse til å lære noe nytt som kan gi deg personlig utvikling og hvor du får vist din kompetanse på andre arenaer.

3. Et skritt ned på karrierestigen
Endringer kan medføre ny tittel og funksjoner som oppleves som et skritt ned. Ved jobbskifte er mange opptatt av hvordan dette ser ut på CV-en, og at det ikke er bra å gå fra en lederjobb til en jobb uten lederansvar. Andre er opptatt av hvilket signal tittelen gir. Her kan det være smart å tenke endringsvillighet, vurdere om jobbinnholdet er spennende og legge prestisjen til side.

4. Opp eller ned i lønn
Må du ha høyere lønn for å skifte jobb, eller er du mest opptatt av innholdet i stillingen? Endringer i arbeidsmarkedet kan føre til at bedrifter må redusere kostnader og tenke annerledes i forhold til sin lønnspolitikk. Ønsker du en annen jobb for å få ny faglig utvikling bør ikke nedgang i lønn stå i veien for at du skifter. Også her bør du derfor tenke endringsvillighet og langsiktig fremfor prestisje.

5. Når du får ny sjef
Det kan være den nye sjefen har en helt annen lederstil enn den forrige, og stiller andre krav til resultater og måten du arbeider på. Vil det gjøre deg kritisk og skeptisk? Vær heller åpen – dette er din gylne mulighet for ny personlig og faglig utvikling som kan komme deg til gode senere. Benytt også anledningen til å avklare forventninger og behov med den nye lederen gjennom åpen dialog.

6. Nye folk på teamet
Det er mer naturlig å tenke at den nye kollegaen tilpasser seg og blir en del av teamet, enn at de 5-6 som allerede er der skal gjøre det. Ulempen er at da kan dere gå glipp av nye innspill og vinklinger. Så fremfor å fortsette i samme spor kan det være smart å lytte til den nye kollegaen, og dermed ta til seg nye erfaringer og innspill.

7. Risikovillighet
Tør du å ta en jobb som vil innebære mye nytt for deg? Alle bransjer og selskaper vil innebære en viss usikkerhet, og det kan være krevende å gå inn i noe som er nytt. Men samtidig er det enormt å lære! Tør du kaste deg ut i det for å få en ny utvikling og mulighet, eller velger du den trygge løsningen og blir der du er?

Endringsvillighet og ny jobb

Hvor stor grad av endringsvilje du har er det bare du selv som kan svare på. Hvis du er lite endringsvillig er det en god idé å jobbe med deg selv slik at du er bedre forberedt når endringene kommer. For det vil de mest sannsynlig gjøre.

Skal du på jobbintervju snart? I så fall har Helge et godt tips.

– Dersom du er klar over egen grad av endringsvilje, tyder det på god selvinnsikt. Det gjør deg mer forberedt når du starter i ny jobb og møter dagens krav til endring. Evnen til å være fleksibel og takle endringer er en viktig faktor for å lykkes i dagens arbeidsliv, og det er kvaliteter vi ser etter, sier Helge før han avslutter:

– Endringsvillighet handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det.