I dag jobber CFOer bredere i selskapene enn de gjorde tidligere. Det stilles stadig nye krav, og den tradisjonelle fagøkonomen har ofte blitt erstattet av den mer forretningsorienterte kommunikatoren. I tillegg til å kunne økonomi må dagens CFOer kunne kommunisere organisasjonens budskap på en lettfattelig, tydelig og troverdig måte. De er ikke lenger bare fagøkonomer, men ledere som er blitt strateger og er mer opptatt av driften som helhet.

Orion Search har foretatt en undersøkelse blant 25 CFOer i Norge. Partner Kristian Knudsen konkluderer med at CFO-rollen slik vi tradisjonelt har kjent den, er i stor endring.

Om det er stort eller lite, norsk eller internasjonalt, eller børs/PE – dagens CFO-rolle preges av hvilken type selskap du representerer.

– Rollen preges av raskere endringer innen teknologi og markedsmekanismer, men også av endringer i samfunnet rundt oss, som innstillinger og holdninger. Det stilles stadig større forventninger til CFOer, sier Kristian.

Han legger til at rollen i tillegg preges av høyere fokus på cash og risikostyring, endringer i krav og regler fra myndighetene og strengere internkontroll.

– Dette har blitt mye mer regulert på grunn av finanskrisen, og det gjelder jo spesielt for internasjonale selskaper. CFO-rollen har i det hele tatt blitt mye mer krevende enn for bare få år siden.

IT-økonomer blir mer attraktive

En av årsakene til at CFO-rollen har blitt mer krevende er at den har blitt mer todelt. Forskjellen på kommunikatoren og fagøkonomen har blitt nevnt – Orion velger å kalle det front end og back end.

– Kravet til kompetanse på front end og back end er veldig ulikt, og personlige egenskaper spiller mye inn, påpeker Kristian.

«CFO-rollen har blitt mye mer krevende enn for bare få år siden»

De som kan front end er dyktige på kommunikasjon, helhetstankegang, forretningsforståelse og prosjektledelse. De som har sin styrke i back end har høy IT-kompetanse og er gode på modellering, kvantitativ ledelse og prosessering.

– Disse egenskapene kan være vanskelig å finne i én og samme person. Derfor har IT-økonomer blitt mer attraktive på arbeidsmarkedet.

– Og dette er relevant for oss som driver med rekruttering, fortsetter Kristian.

– Hvis vi får en kunde som ikke er bevisst denne todelingen og som skal ha en CFO, spør vi om de skal ha den kvantitative fagøkonomen eller den utadvendte og kommunikative forretningsmannen. For at kunden skal bli bevisst hva de skal ha må vi belyse hele problemstillingen og utfordre dem på den. Det er her vår rolle som rådgiver kommer inn: Vi mener at CFOen bør være den kommunikative, i mindre selskaper kan du være begge deler.

CFOen som folkelig teknolog

Den teknologiske utviklingen stiller altså nye krav: Store datamengder krever tung IT-kompetanse. CFOen eier ikke lenger tallene, men må bidra med merverdi i forhold til hvordan de skal tolkes. ERP-systemene tar seg av tallknusingen, og CFOen bruker mindre tid enn før på dette. Derfor har teknologi ifølge Kristian blitt en viktigere rammebetingelse.

– En konsekvens av teknologi kan også være at bemanningen går ned på grunn av automatisering. Det gjør at økonomiavdelingene skrumper inn siden de outsources. Det er selvsagt fordi teknologien gjør det mulig, samtidig som arbeidskraft er dyrt i Norge. Men hvis teknologien går enda lenger kreves det så lite bemanning at det ikke gjør noe at arbeidskraften er så dyr fordi man bruker så lite av den, så denne pendelen kan snu.

«En CFO må være mer som Donald Duck: Budskapet må gjøres folkelig og enkelt for å få det frem»

Kravene til lederegenskaper er derfor høyere enn tidligere siden det er et større endringsfokus og rollen er mer selgende. Men en CFO må i tillegg til å kunne knuse tall forstå mer om atferd og appellere til følelser, forklarer Kristian.

– Et av svarene i undersøkelsen er at en CFO må være mer som Donald Duck: Budskapet må gjøres folkelig og enkelt for å få det frem. Du må bruke mer snert og være mer entertainer både internt og eksternt – det gjelder å gjøre komplisert stoff lettfattelig.

Farvel til budsjettene?

En annen pendel som kan snu er kanskje mer overraskende at mange CFOer ønsker å kvitte seg med budsjetter. Kristian mener at hovedårsaken til dette skyldes raske endringer i markedsforhold.

– Budsjettåret har ofte ingenting med virkeligheten å gjøre hvis det er over et år siden du har satt deg målene. Det samme gjelder hvis du lager et budsjett i august for en vare – prisen og derved inntektspotensialet vil være et helt annet i januar. Likevel klarer man liksom ikke helt å gi slipp på budsjettene, forteller han.

Kristian påpeker også at budsjettprosessene er tidkrevende i seg selv. Det kan påvirke CFOens rolle negativt, hvilket i seg selv er en utfordring.

Fremtidens CFO

CFOens rolle har endret seg de siste årene, og det stopper ikke her. Kristian mener at trekkene vi ser nå vil forsterke seg i fremtiden.

– Teknologi og markedsforhold kommer til å endres raskere, og CFOen vil være en av noen få i toppledelsen som må kunne håndtere dette. Dessuten vil skillet mellom norske, internasjonale og PE-/børsselskaper bli enda større.

Kristian mener også at kravet til å takle fremtidens CFO-rolle vil bli tøffere, spesielt siden de kontinuerlig må forholde seg til styret.

– Dette vil gjelde spesielt på internasjonale selskaper. Og som Kristian påpeker vil CFO-rollen være forskjellig basert på type selskap, og dette vil bare bli mer og mer tydelig i årene fremover, avslutter han.