Cand.no

Selvstendighet som karrierevei

Det handler om å gjøre selvstendighet til en attraktiv og utviklende karrierevei for høyt kompetente mennesker. Og om å knytte riktig kompetanse til det behovet virksomheter har for å gjøre de rette tingene nå uavhengig av intern kompetanse og kapasitet.

Ny arena for samfunn i endring

Endringene skjer kontinuerlig og raskt. Virksomheters ønske om spesialisert kompetanse til rett tid og i en avgrenset periode øker. Samtidig ønsker mange høyt kompetente fagressurser større frihet enn det som er mulig i store selskaper og i konsulenthus. Frihet uten at det går på bekostning av utviklende og spennende oppgaver. Slike mennesker tilfører bedrifter kompetanse og ekstra hestekrefter som gjør det mulig å nå strategiske og operasjonelle mål hurtig.

Vinn-vinn, altså.

Menneskene i Cand.no har lang erfaring i å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen, og brenner for å oppfylle mål og ambisjoner. Da må vi også forstå ønsker og behov i et arbeidsmarked i endring, og tilby de gode løsningene.

Vi tilbyr et eget og innovativt konsept for dyktige oppdragstakere som drives av nettopp selvstendighet og utvikling.

Vi skaper en arena som i dag mangler. Er du trygg på egne ferdigheter, har opparbeidet deg bred kompetanse og ønsker mer frihet og selvstendighet kombinert med fellesskap og gode rammebetingelser, så vil vi gjerne snakke med deg.

Våre tjenester
 • Finne oppdrag
 • Oppstartsrådgivning med anerkjent advokat før din selskapsdannelse
 • Regnskapstjenester og adgang til gode forsikringsløsninger
 • Kompetanseutvikling, blant annet gjennom adgang til kurs
 • Administrasjon av oppdrag og fakturering gjennom tilgjengelig verktøy
 • Et profesjonelt fellesskap mens nettverket vårt vokser.
Den attraktive, uavhengige karrieren

Mange høyt kompetente mennesker innenfor økonomi og prosjektledelse setter stor pris på læringsmuligheten og friheten i en uavhengig karriere forutsatt at de har trygghet for en tilstrekkelig tilgang av interessante prosjekter.

Samtidig som altså mange virksomheter ser at adgang til dyktige fagressurser for kortere eller lengre perioder, og innenfor tydelige rammer, kan by på det påfyllet av kompetanse eller kapasitet som de trenger for å kunne gjennomføre prosjekter hurtig uavhengig av intern tilgjengelighet av ressurser eller rett og slett å dekke opp for permisjoner og annet midlertidig fravær.

Det er en tydelig trend, internasjonalt og i Norge, at høyt utdannede mennesker verdsetter uavhengighet og livslang læring høyt og ser at de kan utvikle attraktive karrierer på egen hånd.

Dette er arenaen hvor slike kandidater møter de rette virksomhetene, og en slik karriere blir en realistisk mulighet. Du oppretter ditt eget selskap og i stedet for å jobbe i et hierarki, er du sjef over din egen tid og dine egne oppgaver, og får betalt for verdiene du skaper.

Slik utvikler du dine egne sterke sider, mens virksomhetene opplever tryggheten i å jobbe med frilansere kvalitetssikret gjennom tradisjonell executive search.

Så hjelper vi deg med råd og rammer, og med formalitetene som følger ved å være uavhengig. Samtidig som vi anbefaler deg overfor virksomheter som ser etter håndplukkede prosjektressurser. Mens du altså sprer din kompetanse og tilegner deg mer kunnskap og erfaring. Alt mens du forhåpentlig realiserer egne drømmer og planer.

Kontakt

Cand.no AS
Munkedamsveien 67
0270 Oslo
cand@cand.no
+47 977 07 905

Cand.no

Selvstendighet som karrierevei

Det handler om å gjøre selvstendighet til en attraktiv og utviklende karrierevei for høyt kompetente mennesker. Og om å knytte riktig kompetanse til det behovet virksomheter har for å gjøre de rette tingene nå uavhengig av intern kompetanse og kapasitet.

Ny arena for samfunn i endring

Endringene skjer kontinuerlig og raskt. Virksomheters ønske om spesialisert kompetanse til rett tid og i en avgrenset periode øker. Samtidig ønsker mange høyt kompetente fagressurser større frihet enn det som er mulig i store selskaper og i konsulenthus. Frihet uten at det går på bekostning av utviklende og spennende oppgaver. Slike mennesker tilfører bedrifter kompetanse og ekstra hestekrefter som gjør det mulig å nå strategiske og operasjonelle mål hurtig.

Vinn-vinn, altså.

Orion har lang erfaring i å knytte de rette menneskene og virksomhetene sammen, og brenner for å oppfylle mål og ambisjoner. Da må vi også forstå ønsker og behov i et arbeidsmarked i endring, og tilby de gode løsningene.

Vi tilbyr et eget og innovativt konsept for dyktige oppdragstakere som drives av nettopp selvstendighet og utvikling.

Vi skaper en arena som i dag mangler. Er du trygg på egne ferdigheter, har opparbeidet deg bred kompetanse og ønsker mer frihet og selvstendighet kombinert med fellesskap og gode rammebetingelser, så vil vi gjerne snakke med deg.

Den attraktive, uavhengige karrieren

Mange høyt kompetente mennesker innenfor økonomi og prosjektledelse setter stor pris på læringsmuligheten og friheten i en uavhengig karriere forutsatt at de har trygghet for en tilstrekkelig tilgang av interessante prosjekter.

Samtidig som altså mange virksomheter ser at adgang til dyktige fagressurser for kortere eller lengre perioder, og innenfor tydelige rammer, kan by på det påfyllet av kompetanse eller kapasitet som de trenger for å kunne gjennomføre prosjekter hurtig uavhengig av intern tilgjengelighet av ressurser eller rett og slett å dekke opp for permisjoner og annet midlertidig fravær.

Det er en tydelig trend, internasjonalt og i Norge, at høyt utdannede mennesker verdsetter uavhengighet og livslang læring høyt og ser at de kan utvikle attraktive karrierer på egen hånd.

Dette er arenaen hvor slike kandidater møter de rette virksomhetene, og en slik karriere blir en realistisk mulighet. Du oppretter ditt eget selskap og i stedet for å jobbe i et hierarki, er du sjef over din egen tid og dine egne oppgaver, og får betalt for verdiene du skaper.

Slik utvikler du dine egne sterke sider, mens virksomhetene opplever tryggheten i å jobbe med frilansere kvalitetssikret gjennom tradisjonell executive search.

Så hjelper vi deg med råd og rammer, og med formalitetene som følger ved å være uavhengig. Samtidig som vi anbefaler deg overfor virksomheter som ser etter håndplukkede prosjektressurser. Mens du altså sprer din kompetanse og tilegner deg mer kunnskap og erfaring. Alt mens du forhåpentlig realiserer egne drømmer og planer.

Våre tjenester
 • Finne oppdrag
 • Oppstartsrådgivning med anerkjent advokat før din selskapsdannelse
 • Regnskapstjenester og adgang til gode forsikringsløsninger
 • Kompetanseutvikling, blant annet gjennom adgang til kurs
 • Administrasjon av oppdrag og fakturering gjennom tilgjengelig verktøy
 • Et profesjonelt fellesskap mens nettverket vårt vokser.
Kontakt

Marianne Sundsbø
Adm. dir og medeier
+47 977 07 905
marianne@cand.no
LinkedIn